សកម្មភាព
ចូលរួមអនាម័យ និងការពារពីជំងឺកូវីដ-១៩ ជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ក្រុមការងារសមាគមអតីតសិស្ស-និស្សិតនៅកម្ពុជា បាននាំយកនូវជែលលាងសម្អាតដៃចំនួន ៣០ កេស និងទឹកអាកុលចំនួន ៣ ប៊ីដុង ជូនឯកឧត្តម ប៊ុន ហុន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ ដើម្បីចូលរួមបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ។
សកម្មភាពថ្មីៗ